RSS 2.0 értesítő RSS 2.0

Keresés a honlapon
.

Legfrissebb oldalak

GIMP-pel festett húsvéti tojások. Húsvéti GIMP tojás
Húsvéti tojások festése egérrel és GIMP rutinokkal.
Hópehely motívum. Hópehely motívumok
Klónozás és alakítás Inkscape szűrőkkel.
Oszlopcsarnok fantázialényekkel. 3D oszlop
Csavart torony
Fantázialények
GIMP 2.8 ecsetdinamikával rajzolt oszlopok és fantázialények.
Absztrakt csigaház képe. Csigaház és társai
Alakzatcsoport ráfektetése tetszőleges útvonalra. Inkscape tanulmány és tutorial.
3D fogaskerekek. 3D fogaskerekek Inkscape-pel
Az Inkscape "Mozgás" kiterjesztés használatának egyik módja.
Régi és új gimp nyitólapja. GIMP 2.6 és 2.8
Néhány gyakorlati szempont a GIMP 2.8 használatával kapcsolatban.
  Fölfelé mutató nyíl.

Wilber.
A képek a GIMP 2.2.15, 2.4.2, 2.6.4 és 2.8 programmal, illetve Inkscape v0.47.1 programmal készültek a
Sourceforge logo.
és az Inkscape.org jóvoltából.


Creative Commons License
Adatvédelem
Utolsó frissítés: 2014 április

4 tipp kezdőknek (kétnyelvű)
4 Tips for Beginners (bilingual)

Mottó:
Más kárán tanul az okos

2009 július

Ezen az oldalon négy újabb témával foglalkozom: milyen módszerekkel navigálhatunk a képünkben a gyors munka érdekében, hogyan mehetünk a skála felsőérték határa fölé egyes funkciókban, mit tegyünk, ha nem működik valamilyen, alfa-csatornát használó funkciónk és mit okozhat az, ha egy rétegünk nem képméretű?

Motto:
Wise men learn by other's harm

July 2009

I deal with four topics on this page: what methods you can use to navigate in the picture for quick work, how to extend the upper limit of a scale in certain functions, what to do, if a function using Alpha-channel does not work and what problems can arise from a layer that differs from picture size?
Navigálás

Összehasonlításképpen először nézzük meg, hogy a szokványos módon hogyan mozgathatjuk a képünket úgy, hogy mindig az a része kerüljön elénk, amelyen dolgozni akarunk, és azt ne takarja el oldalsáv (bár eme utóbbi eltüntetésére és visszakapcsolására is van egyszerű módszer, amelyről az előző tippsorozatban lehetett olvasni).

Navigáció párbeszédablaka

A képablakban Párbeszédablakok vagy Ablakok menüpont alatt található a Navigáció ablaka, amely balra látható. A skálán tetszőleges nagyítást állíthatunk be a csúszkával. Az előnézeti ablakban nagyobb nagyítási érték mellett keretben jelenik meg a képnek az a része, ami a képablakban is látható (megjelenített terület). Ha a keretbe kattintunk és lenyomva tartott egérgombbal arrébb húzzuk a keretet egy másik képrészre, akkor mindjárt ezt az újabb részletet fogjuk látni a képablakunkban.

Navigation

By comparison, let us see first how to move around the image so that you always could see the area which you want to work on, without being covered by a sidebar (although, to hide and switch back the latter one there is a simple method mentioned in the previous series of tips).

Navigation dialog.

Navigation Dialog (see to the left) can be opened from the image window under Windows (Dockable) Dialogs. You may set any zoom level to your taste within the range of the scale given using the slider. When a larger zoom value is set, the region of the picture that can be seen in the image window (view area) appears bordered in the preview. By clicking in the bordered rectangle and holding mouse button you may drag the frame into another area, and then you can promptly see this new region in the image window.
Simple image move in the image window.

Navigálás középső egérgombbal

Ha az egerünk középső tekerőgombja kattintásra is alkalmas, akkor még egyszerűbben húzogathatjuk ide-oda a képünket a képablakon belül. Csak kattintsunk valahol a középső gombbal a képre, és lenyomva tartva azt húzzuk el a képet. A fenti nagy képen az látszik, hogy egy nagy méretű képet jobbra húztam, hogy a korábban a balsáv alá eső része is látható legyen. A felső vonalzón látható, hogy ettől a koordinátarendszer nem tolódott el: a képünk most is 0 értéknél kezdődik.

Navigation with the Middle Mouse Button

If your middle mouse wheel can also be used for clicking, it is even easier to drag the image back and forth in the image window. Just click somewhere on the image with the middle button and drag. You can see in the above illustration that I pulled a large image to the right so that the region that was invisible before — because the left sidebar covered it — could be seen. The top ruler shows that the coordinate system was not shifted by this action: the picture still starts at value 0.
Skála kiterjesztése

Ecset az Eszközbeállítások párbeszédablakában.

Van olyan funkció a GIMP-ben, amelyben egy skálán két szélső érték között beállíthatjuk valamilyen paraméter aktuális értékét. Ám ez nem minden esetben jelenti azt, hogy a skála felső határán nem terjeszkedhetünk túl. Itt van például mindjárt az ecset festőeszköz elszórásához tartozó skála.

Balra látható az Eszközbeállítások ablakában, hogy egy Telihold 4 nevezetű, saját készítésű ecsetet elszórással akarunk alkalmazni. Ha kipipáljuk az Elszórást, akkor utána beállíthatjuk annak mennyiségét. De ha ezt a csúszkával tesszük, akkor a maximális érték legfeljebb 5,00 lehet. Alul, a drapp hátterű képek közül a baloldalin látszik, hogy ennél az elszórási mennyiségnél még eléggé közel esnek egymáshoz az ecsetvonások. Ha ritkásabb elszórást akarunk, akkor 5,00 fölé kell növelnünk az értéket. Ezt egyszerűen, felülírással megtehetjük az elszórási mennyiség beviteli mezejében. A másodjára választott 25,00-ös érték a jobboldali alsó drapp hátterű képet eredményezte, egészen ritka ecsetvonásokkal. A mennyiség felülírása után, ha akarjuk, még Enter-t is nyomhatunk a billentyűzetünkön, bár éppen ennél a funkciónál ez nem szükséges. Vannak viszont mások (például átlátszóság felülírása), ahol csak Enter lenyomásával áll be az új érték. Erre való tekintettel nem árt, ha megszokjuk, hogy felülírás után mindig nyomunk Enter-t.

Elszórás mennyisége 5. Jitter amount 5.

Scale Extension

Tool Options dialog for paintbrush.

There are GIMP features where current values of a parameter can be set in a scale between two endpoints. But this does not always mean that we cannot go beyond the upper limit of the scale. There is, for example, the scale for jitter of the Paintbrush Tool.

To the left, you can see that I wanted to apply jitter to a personal paintrush called Telihold 4 (Full Moon 4). If you check the box Apply jitter, you can then select the amount. But if you do this with the slider, the maximum value cannot surpass 5.00. Below, the left image with beige background shows that with the applied amount of 5,00 the brush stokes fall too close to each other.

If you want higher jitter, you should increase the value above 5.00. This is quite easy: just overwrite jitter amount in the input field. The second choice with amount 25.00 produced right bottom image with brush strokes scattered widely spaced. After inputting the new value, you may even press Enter on the keyboard, if you want to, although it is not necessary for this feature.

But there are other functions (for example, overwriting transparency), when pressing Enter is necessary after keying in the new value. In view of this, it does not hurt if you get used to always press Enter after inputting a new value by overwriting.Elszórás mennyisége 25. Jitter amount 25.Alfa-csatorna ki-beiktatása

Rétegek párbeszédablaka.

Előfordulhat, hogy ki akarunk vágni egy kijelölt rétegrészletet, vagy ki akarunk radírozni egy területet belőle, de meglepetésünkre azt tapasztaljuk, hogy a kivágás helyén nem átlátszó lesz a rétegünk, mint ahogy azt szerettük volna, hanem a háttérszínünkkel tölti ki azt a GIMP. Ennek az az oka, hogy az illető rétegnek nincs Alfa-csatornája. Alaphelyzetben ilyen például egy újonnan megnyitott képünk alaprétege, a Háttér réteg. Hogy egy rétegnek van-e Alfa-csatornája avagy nincs, az látható a Rétegek ablakában. Az Alfa-csatornát nélkülöző réteg neve félkövéren szedett betűkkel látszik, az Alfa-csatornás rétegeké pedig normál, vékonyabb betűkkel van írva.

Rétegmenü.

Ha egy vastagbetűs rétegünkhöz hozzá akarjuk adni az átlátszó rétegkitöltés megjelenítési lehetőségét, akkor a Rétegek ablakában kattintsunk az illető vastagbetűs rétegre jobb egérgombbal, és a legördülő rétegmenüből (jobbra) válasszuk ki az Alfa-csatorna hozzáadása utasítást.

Ezután már látni is fogjuk, hogy a Rétegek ablakában normál betűsre váltott át a rétegnevünk. Innentől kezdve semmi akadálya átlátszó területeket elhelyezni benne.

Insert/Delete Alpha-channel

Layers dialog.

You may happen to want to cut out a selected part of a layer, or you want to erase an area out of it, but to your surprise you find that the rubbed out area will not be transparent, as you intended, but gets filled with the background color by the GIMP. The reason for this is that there is no Alpha Channel added to the layer. By default, the basic layer, the Background of a newly opened picture is an example to this. Whether a layer has an Alpha Channel or not, can simply be seen in the Layers Dialog. Without Alpha Channel, the layer's name appears in bold letters, with alpha-channel the name is written in normal, thinner letters.Layer menu.

If you want to add the possibility of transparent fill to a bold-lettered layer, then right-click on it in the Layers Dialog, and from the layer menu dropping down (to the left), select Add Alpha Channel.

Then, you can immediately see in the Layers Dialog that layer's name characters turned into normal. From now on, nothing could prevent you from inserting transparency into that layer.


Réteg kép-méretűvé alakítása

Más oka is lehet annak, ha egy művelet nem működik, nemcsak az, hogy a rétegünknek nincs Alfa-csatornája. Vegyük például a Szűrők alatt a Leképezések között található Elmozdítás funkciót.

Egy három rétegű, 500x500 képpontos képhez hozzáadtam még egy 300x300-as réteget, amelyet Qbist mintával töltöttem ki, és Igazítással középre pozicionáltam(l. középső kép).

Qbist minta 300x300-as rétegben.

Layer to Image Size

In addition to the lack of Alpha-channel there can be other reasons why a function does not work. Let us take, for example, Displace that is within Map, in the Filters menu.

A 300x300 px new layer was added to an already 3-layer 500x500 px image. The new and smaller layer was filled with a Qbist pattern and centered by Align (see illustration in the middle).

Elmozdítási kísérlet 1.

Ha ezek után a képméretnél kisebb Qbist rétegből meghívjuk az Elmozdítást, akkor az X- és Y-eltolás alapjául kiválasztható térképrétegek közül (amelyből összesen 4 volt), csak az aktuális Qbistos réteg jelenik meg a legördülő menüben Kisebb rétegnévvel, mivel hogy kisebb méretű volt, mint a többi három.

Elmozdítási kísérlet 2.

Ha viszont ebben a Kisebb rétegben a fentebb már leírt módszerrel meghívjuk a rétegmenüt (jobb egérgombbal a Kisebb réteg sorára kattintva a Rétegek párbeszédablakában), akkor abban megtaláljuk a Réteg kép-méretűvé alakítása funkciót. Ezt választva a Kisebb rétegünket 500x500-assá alakítja a GIMP úgy, hogy az eredeti 300x300-as területet körülvevő részt átlátszóra veszi (ha volt a rétegünknek Alfa-csatornája, de most volt).

Ha most megint meghívjuk a Szűrők —> Leképezés—> Elmozdítást, akkor azon belül a legördülő menükben már láthatóan megjelenik mind a négy rétegünk, s tetszés szerint kiválaszthatjuk, melyik adja a mintázatot az elmozdítás alapjául.

First attempt to displace.

Then, if you initiate Displace starting from the Qbisted layer, that is smaller than image size, then out of the choice of displace-map layers for X-and Y-displacement (of which there were originally 4), only the current Qbist layer appears in the drop-down menu with the layer's name Smaller, because it was smaller in size than the other three.

Second attempt to displace.

If, however, you call layer menu for this Smaller layer with the method described above (by clicking with right mouse button onto the layer Smaller in the Layers Dialog), there you may find Layer to Image Size feature. By selecting this command, GIMP will resize Smaller layer to 500x500 px in a certain way: the original 300x300 coloured area is kept unchanged but will be surrounded with a transparent border (if the layer had an Alpha Channel, but in this example it had).

Now you can initiate Filters—> Map —> Displace again to see that the drop-down menu contains all the four layers, and you can select which one is to be picked out as a displace-map for displacement.


 
Kezdőlap | GIMP tutorialok 1. | GIMP tutorialok 2. | Inkscape tutorialok | Képsorozatok | Honlaptérkép | Pihentetőül | Kapcsolat | Lap tetejére

Creative Commons License
Ahol másként nincs jelezve, a honlap tartalma a Creative Commons Nevezd meg!-Így add tovább! 3.0 Licenc feltételei szerint használható fel.
Szerző: Improcyon