RSS 2.0 értesítő RSS 2.0

Keresés a honlapon
.

Legfrissebb oldalak

GIMP-pel festett húsvéti tojások. Húsvéti GIMP tojás
Húsvéti tojások festése egérrel és GIMP rutinokkal.
Hópehely motívum. Hópehely motívumok
Klónozás és alakítás Inkscape szűrőkkel.
Oszlopcsarnok fantázialényekkel. 3D oszlop
Csavart torony
Fantázialények
GIMP 2.8 ecsetdinamikával rajzolt oszlopok és fantázialények.
Absztrakt csigaház képe. Csigaház és társai
Alakzatcsoport ráfektetése tetszőleges útvonalra. Inkscape tanulmány és tutorial.
3D fogaskerekek. 3D fogaskerekek Inkscape-pel
Az Inkscape "Mozgás" kiterjesztés használatának egyik módja.
Régi és új gimp nyitólapja. GIMP 2.6 és 2.8
Néhány gyakorlati szempont a GIMP 2.8 használatával kapcsolatban.
  Fölfelé mutató nyíl.

Wilber.
A képek a GIMP 2.2.15, 2.4.2, 2.6.4 és 2.8 programmal, illetve Inkscape v0.47.1 programmal készültek a
Sourceforge logo.
és az Inkscape.org jóvoltából.


Creative Commons License
Adatvédelem
Utolsó frissítés: 2014 április

Négy és fél tipp (kétnyelvű)
Four and a Half Tips (Bilingual)

Mottó:
Más kárán tanul az okos

2010 január

Ezen az oldalon négy és fél újabb témával foglalkozom: milyen tájékoztató szövegekkel találkozunk a saját GIMPünkben, hogyan szabályozhatjuk gyorsan és finoman a skálaértékeket egyes ablakokban, hogyan éljünk a halványítással és a zárolással?

Motto:
Wise men learn by other's harm

January 2010

I deal with four and a half topics on this page: what tooltips and other help texts are built in our bare GIMP, how we can finely and fastly adjust scale values in some Dialogs and how we can make use of Fading and Alpha-channel Lock.
Tájékoztató szövegek

Felbukkanó magyarázatok

A saját letöltött GIMPünkben már "csupaszon" is benne van egy kis minisúgó, már ha a Szerkesztés —> Beállítások —> Súgórendszer alatt a Buboréksúgó megjelenítése be van kapcsolva. Ha a kurzorunkkal egy szöveg, vagy gomb fölé állunk, akkor 1-2 másodperc múltán magyarázó szöveg bukkan fel a képernyőnkön. Ez nem minden ablakra érvényes, de az Eszköztárban található funkciókra igen, és imitt-amott még egy-egy Szűrőfunkció ablakban is találkozhatunk velük (ilyen például a Szűrők —> Művészi —> GIMPresszionista).

Elő-/háttérszín ablakának néhány magyarázó felirata.

A fenti példa az Elő-/háttérszín ablakát mutatja egy olyan állapotban, amilyenben a valóságban nem fordul elő (három képből készült montázs). Az egyiknél a jobboldali H (Hue, azaz Árnyalat), a másiknál a G (Green, azaz Zöld), a harmadiknál pedig az ecsetet ábrázoló ikonnal jelölt gomb fölé álltam a kurzorral. Azoktól jobbra lefelé jelennek meg a magyarázó feliratok.

Help texts

Tooltips

In the "bare" GIMP downloaded in basic configuration you can find a miniHelp, in case "Show tooltips" is switched on in Edit —> Preferences —> Help system. If you mouse over a word or a button and wait for 1-2 seconds, an explanation pops up on the monitor. This feature is not extended to all windows, but using the functions listed in the Tools, and sometimes here and there in Filter Dialogs, you are supplied with those tooltips (e.g. Filters —> Artistic —> GIMPressionist).

Some tooltips of Foreground/Background Colors Dialog.

The above illustration shows FG/BG Dialog in a state that can never be encountered with in reality (it is a montage made from three pictures). On shooting the first one, I moused over the button "H" (Hue), in the second case, I repeated this action with button "G" and for the third time I moved the cursor over the button marked with the icon of a brush. The tooltips pop up to the right and below the cursor.


Állapotsor feliratai

A képablakunk alsó peremére, az állapotsávra is érdemes egy-egy pillantást vetnünk, ha valahol elakadtunk. Ott is hasznos tanácsokra bukkanhatunk. Jómagam például onnan tudtam meg, hogy a Szabadkézi kijelölésnél hogyan lehet csak egyetlen lépésnyit visszavonni a kijelölés felvételéből. Ugyan ez nem mindig teljesen magyar nyelvű, mint ahogy az illusztráció is mutatja a két alábbi kép közül a felsőben, de a meghagyott angol kifejezések azért manapság már közismertek.

A Return-nel (Kocsivissza soremelés jel.: kocsivissza, esetleg soremeléssel együtt, még írógép korából ittmaradva), amihez mi Enter billentyűként vagyunk hozzászokva, körbezárhatunk egy alakzatot. Az alábbi képeken még a kezdőponttól eltérő irányba mutat a kijelölés útvonala, de ha Enter-t nyomunk, akkor az alakzat bezárul.

Az Esc(ape) (voltaképpen kimenekülés az aktuális állapotból) billentyűvel törölhetjük az addigi kijelölést (ugyanaz, mintha a Visszavonást választottuk volna), a Backspace-szel (visszafelé törlés 1 karakterrel, <—) kitörölhetjük az utolsó felvett kijelölés szakaszt, de a többi megmarad.

Az állapotsorban megjelenő tájékoztatások természetesen nemcsak a szabadkézi kijelölésre vonatkoznak, hanem más funkciókra, műveletekre is.

Texts in the Status Bar

Whenever you get stuck, you should better give a glance to the Status Bar of the Image window. There you can also find useful advices. Me, for example, learned from there, how to undo just one segment in Free Selection (Lasso). These texts are not always in full Hungarian, as the upper one of the two pictures below shows, but the English terms left there are widely known nowadays.

With Return key (Kocsivissza soremelés jel.), (i.e. carriage return (sometimes combined with linefeed) that is a remnant of typewriters), that we usually know as "Enter", we can finish a selection. The illustration below shows a phase when the path of selection diverges from the starting point, but by clicking Return (Enter), the path will be closed.


With Esc(ape) key, you can fully undo free selection from its starting point (as if you have used Undo under Edit), and clicking Backspace (<—) undoes only the last segment of the selection leaving the rest undisturbed.

Info texts, of course, are not limited only to freehand selection but are extended to other functions and operations as well.


Képablak Állapot sávjában megjelenő tájékoztatás. Help info appearing in the Status bar of the image window.

Finombeállítás

Bőven előfordulnak olyan esetek, amikor valamilyen értéket kell beállítanunk, és fontos a finomszabályozás is. Erre egyik példa az, amikor az ecsetünk méretezését akarjuk változtatni az eszközbeállítások ablakában.

Ennek két kézenfekvő módja önként kínálkozik: ott a skála, amelynek a csúszkáját használhatjuk, vagy a beviteli mezőtől jobbra eső, léptetőnyilas gombokkal növelhetjük vagy csökkenthetjük a méretet.

Értékváltoztatás az egér középső tekerőgombjával a beviteli mezőben.

A csúszkás módszerrel azonban inkább csak durván tudunk szabályozni. A léptetőgombokkal ugyan már finoman megy ez a művelet: egységenként léptethetünk, századértékekkel, de ha túl messze vagyunk még a kívánt nagyságtól, akkor egyesével kattintva megöregszünk, amíg eljutunk a kívánt nagyságig, ha viszont lenyomva tartunk egy léptetőgombot, akkor igen hamar megszalad a művelet, és messze túllövünk a célon.

Ha persze kombináljuk az első két módszert, akkor már jobban boldogulunk. Van viszont egy negyedik lehetőségünk is; ha bal egérgombbal a beviteli mezőbe kattintunk, majd az egér középső tekerőgombját használjuk, akkor finoman, de gyorsan változtathatunk skálaértéket. Ekkor nem szalad meg a művelet, de nem is tart olyan sokáig, mintha a léptetőgombokat használnánk.

Fine setting

There can be an abundance of cases when you should adjust some parameter and fine setting is also important. One example to this is when you want to resize the brush in Tool Options Dialog.


Two plausible ways of doing this is rather evident; there is the scale whose slider you can use, or, you can increase or decrease brush size with the arrow-labelled step-buttons.

Rapid fine setting with mousewheel in the input field.

However, size can but coarsely be adjusted with the slider. On the other hand, step-buttons make the operation fine-tuned; you can step by a hundredth units, but if you are too far from the size intended, this "clicking one-by-one method" makes you grow the old Methuselah himself. In contrast, by pushing a step-button long, the adjustment speeds up within short and carries you away from the wished size.

Sure enough, the combination of these two ways ease your life. But there is a fourth option, too. After clicking with left mouse button into the input field and rotating the middle mousewheel you can finely and quickly adjust the scale value. In this case the adjustment will not speeds up, but is faster then using step-buttons.


Halványítás

Sok szűrő és funkció működik úgy, hogy a Szerkesztés alatt a Halványítással finomíthatunk a művelet eredményén. Ez úgy működik, mintha két rétegünk lenne, felül az átalakított réteg, alatta az eredeti. A felső átlátszatlanságát csökkenthetjük, és a rétegmódját állíthatjuk, hogy finomabb hatást érjünk el.

Az alábbi példában egy fotón Élkeresést (Szélek) alkalmaztam (Prewitt-iránytű algoritmussal, 1,0-es Mértékkel). Utána következett a Halványítás, jelen esetben a Szélek halványítása. Alaphelyzetben általában Helyettesítéssel jelentkezik be. Az élkeresett réteget Szemcsés kivonásban kevertem a képbe, 50% átlátszatlansággal (sokszor ez a jó érték).

Halványítás ablaka.

Persze nemcsak az Élkeresésre működik ez a funkció, hanem igen sok más esetben is (pl. a GIMPresszionistánál, színátmenetes kifestésnél stb.). Alább balra látható, hogy a példában mi volt a kiindulási kép (felső kép, Excdrac fotója, amelyet közkinccsé nyilvánított), alatta az élkeresett és halványított változat. A kis képekre rákattintva új oldalon felbukkan a nagyobb felbontású változat is. Jobbra pedig végeredmény látszik, amelyet még élesítettem is, valamint Buckaleképezéssel is feldolgoztam. A buckázott képet is 50%-ra halványítottam, de Szorzás rétegmóddal.

Más módszerrel is elérhetjük azt a hatást, amit a Halványítással, de ez utóbbi igényli a legkevesebb lépést.

Fading

There are a lot of operations after which you can refine the result with Edit —> Fade. It works as if you had two layers, the original, and above it the freshly manipulated one. The opacity of the upper one may be decreased and another layer mode can be chosen to get a more sophisticated effect.

The example below shows a photo that was Edge-detected (Edge) with Prewitt algorithm and amount of 1,0. It was followed by Fading, actually Fading Edge. Fade Blend usually opens with Normal layer mode. Here, in the example the edge-detected layer was combined with the original image in Grain Extract mode, with 50% opacity (this is often the optimum ratio).

Dialog of Fading.

This modifyer can of course be used together with many other filters and operations (e.g. GIMPressionist, gradient fills etc.). Below, to the left, you can see the original photo (the upper one made by Excdrac, who declared his work public) and under it the faded version manipulated with edge-detect. If you click on the smaller pictures, a higher resolution image can be seen on a new page. The final solution is to the right, that was sharpened and bump-mapped and again faded, but this time with Multiply mode.

There are other methods to produce the same effect, but Fading requires perhaps the fewest steps.


Eredeti fotó és élkeresett rétege. Final picture.

Zárolás

Egyes műveletekben többféle módszerből is választhatunk. Ha például kézzel szeretnénk árnyékolni egy objektumot, akkor ki is jelölhetjük azt, hogy a festékszórós műveleteink ne terjedjenek az objektumon túlra.
Ha viszont az árnyékolásunk tárgya önállóan áll egy átlátszó alapú rétegben, akkor elég egyszerűen zárolni az átlátszó területet, azaz a réteg Alfa-csatornáját, és akkor semmilyen művelet nem fog kiterjedni a zárolt részre (nemcsak a festésre, hanem másra is vonatkozik ez).

A Zárolás igen egyszerű: a rétegek ablakában kattintsunk a kiválasztott rétegre, majd a Zároláshoz tartozó kis négyzetet pipáljuk ki.

Alfa-csatorna zárolása.

A fenti példában két rétegen is használtam ezt a módszert: az Új rétegen, és a Beillesztett rétegen. Mindkettőben nagy ecsetmérettel világosítottam és sötétítettem a kis egyszínű piros alakzaton. Zárolás nélkül a fehér és fekete festék megjelenne a tárgy körüli átlátszó részben is, zárolással viszont nem. A zárolást a későbbiekben úgy oldhatjuk fel, hogy megint a kis négyzetbe kattintunk. Az illusztrációhoz tartozó kis absztrakt ábrácska alul látható.

Alpha-channel Locking

A lot of manipulation can be made by more than one ways. If, for example, you want to shade an object manually, you might as well select it first so that airbrushing would not alter the area around it.

But if the object stands alone in a totally transparent background, then you can simply lock transparency, i.e. the Alpha-channel of the layer to prevent intrusion of any following operation into the locked area (this applies to other actions, too, in addition to airbrushing).

Locking is rather simple; you just select the layer to be processed and click into the small rectangle belonging to Lock.

Alpha-channel locking.

The Layers window above shows an example when locking was used for two layers: to New Layer and to Pasted Layer. The originally simple red objects was lightened and darkened in both layers. Without locking, the white and black paint would appear around the objects, but with Lock switched on this is prevented. Later, you can deselect Alpha-channel Lock by simply clicking in the rectangle again. The picture whose layers are shown above can be seen below.


Illustration.
 
Kezdőlap | GIMP tutorialok 1. | GIMP tutorialok 2. | Inkscape tutorialok | Képsorozatok | Honlaptérkép | Pihentetőül | Kapcsolat | Lap tetejére

Creative Commons License
Ahol másként nincs jelezve, a honlap tartalma a Creative Commons Nevezd meg!-Így add tovább! 3.0 Licenc feltételei szerint használható fel.
Szerző: Improcyon