RSS 2.0 értesítő RSS 2.0

Keresés a honlapon
.

Legfrissebb oldalak

GIMP-pel festett húsvéti tojások. Húsvéti GIMP tojás
Húsvéti tojások festése egérrel és GIMP rutinokkal.
Hópehely motívum. Hópehely motívumok
Klónozás és alakítás Inkscape szűrőkkel.
Oszlopcsarnok fantázialényekkel. 3D oszlop
Csavart torony
Fantázialények
GIMP 2.8 ecsetdinamikával rajzolt oszlopok és fantázialények.
Absztrakt csigaház képe. Csigaház és társai
Alakzatcsoport ráfektetése tetszőleges útvonalra. Inkscape tanulmány és tutorial.
3D fogaskerekek. 3D fogaskerekek Inkscape-pel
Az Inkscape "Mozgás" kiterjesztés használatának egyik módja.
Régi és új gimp nyitólapja. GIMP 2.6 és 2.8
Néhány gyakorlati szempont a GIMP 2.8 használatával kapcsolatban.
  Fölfelé mutató nyíl.

Wilber.
A képek a GIMP 2.2.15, 2.4.2, 2.6.4 és 2.8 programmal, illetve Inkscape v0.47.1 programmal készültek a
Sourceforge logo.
és az Inkscape.org jóvoltából.


Creative Commons License
Adatvédelem
Utolsó frissítés: 2014 április

Képjátékok — Görbítés/Összefoglaló leírás

Mottó:
Nem vagyok GIMP-guru!

2008 október

A Görbítés funkció a Szűrők között található, azon belül is az egyik fajta Leképezési mód. Nincs előnézete, ezért eleinte, hogy ráérezzünk az ízére, vakon le kell futtatnunk pár beállítással, hogy fogalmat kapjunk a működéséről. Ez is egy, vagy több, térképként szolgáló réteg vagy kép szerint módosítja a görbítendő rétegeinket, csak máshogy, mint a Buckaleképezés, vagy az Elmozdítás.

1. ábra

Buckaleképezés, Elmozdítás és Görbítés ugyanazon a mintán.

Az 1. ábra jobboldali legszélső filmkockája a térképül szolgáló kép. Balra a legelső kocka egy sima sakktábla buckaleképezése erre a térképre, a második kocka elmozdítással készült, a harmadik kocka görbítéssel, csak elmozdítási leképezéssel, a negyedik szintén görbítés, de csak a további speciális beállításokkal, nagysági és elmozdítási leképezés nélkül.

(Buckaleképezés paraméterei: irányszög 135 fok, megemelés 45, mélység 40, többi alapértelmezett 0 érték. Az Elmozdítás paraméterei: X-elmozdulás 20, Y-elmozdulás 20, Descartes-féle. Görbítés 1. paraméterei: lépésméret 10, iteráció 5, színszórási méret 0, forgatási szög 180 fok, allépés 1, többi, további speciális beállítás 0. Görbítés 2. paraméterei: elmozdítási és nagysági leképezés sima fekete segédréteggel leblokkolva, gradiens-méretezés 1, vektornagyság 1, szög 225 fok.)

2. ábra

Görbítés felbukkanó ablaka.

A 2. ábra mutatja a Görbítés felbukkanó ablakát. A benne szereplő paraméterek az 1. ábra negyedik képkockájához tartoznak, ahol elmozdítási és nagysági leképezést nem alkalmaztam, hanem azokat egy fekete segédréteggel leblokkoltam, és csak a gradiens-szerinti, valamint az adott vektornagyság melletti eltolás érvényesülhetett 225 fokos szöggel.

Látható, hogy meglehetősen összetett funkcióról van szó, ahol sok paramétert állíthatunk széles tartományban. Menjünk végig sorban. Az első alapvető paraméter a lépésméret. Itt adhatjuk meg, hogy mekkora távolságra toljon el egy képpontot ez a funkció minden egyes lefutásakor (a GIMP súgójában azt írják, hogy 10-es lépésméret eredményez 1 képpontnyi eltolást). Ez az érték negatív szám is lehet, ellentétes irányú eltolást eredményezve. Hogy hányszor fusson le a beállított értékeket alkalmazva a görbítendő rétegünkön, azt az iterációnál beállított szám adja meg. Az iteráció voltaképpen azt jelenti, hogy több lépésben közelítünk meg egy célt. Itt egy rétegen az első lépésben végrehajt a program egy képpont eltolást, de a második ismétlést nem a kiindulási rétegen hajtja végre, hanem az első lépés eredményén, a harmadik ismétlést a második lépés végeredményén, az n-edik ismétlést pedig az n-1. lépés eredményén.

Ne feledjük el, hogy az alkalmazott térképeknek, legyenek azok akár a képünkbe illesztett rétegek, akár külön, megnyitott képek, bekapcsolva kell lenniük már akkor, amikor a Görbítés funkciót meghívjuk, és ugyanolyan méretűeknek kell lenniük, mint a képünknek!

3. ábra

A Görbítés folyamata 1.

A 3. ábrán egy átlátszó alapon elhelyezett sárga téglalapra alkalmaztam a görbítést. A kiinduló helyzet, a nulladik képkocka a görbítés nélküli alapállapotot mutatja. Az első kockához 1-es iteráció tartozik, a második kockához 2-es, és az utolsónál 5-ös volt az iterációs ismétlések száma. A lépésméretre 50 lett beadva minden esetben (azaz 5 képpont). A zöld alapon rácsos háttér 100x100 képpontos, 10x10-es rácsmérettel, a rács vonalszélessége pedig 1. Látható, hogy ha 5 iterációs ismétlést alkalmazunk a 40x20-as méretű sárga téglalapon, akkor 10 képpontnyival tolódik az el, nem pedig 5x5, azaz 25-tel. A térképként alkalmazott színátmenet fehérből feketébe (RGB) volt, lineáris, ismétlés nélkül, a kép tetejétől a kép aljáig húzva (Y=0-tól 100-ig).

4. ábra

A Görbítés folyamata 2. Görbítéshez használt térkép.

A 4.ábránál ugyanezzel az elvvel megint csak 50-es lépésméretet alkalmaztam, újfent 0-5 közötti iterációs ismétlésekből összerakva a mozgókép kockáit. Itt viszont más volt a színátmenetes térkép, mint az előző mozgóképnél, mert ugyanezt a színátmenetet háromszöghullám-ismétléssel használtam, most feketéből fehérbe történő átmenettel, de csak a réteg közepéig húzva a szakaszt, hogy egy középen fehér hengert kapjak, amely a mozgókép mellett látható. A lépésméretből és az iterációs ismétlésekből számolva 5x5=25 képponttal kellett volna a téglalapjaink élének eltolódnia az 5. ismétléskor, de nem tette, hanem ehelyett 20 képpontnyi lett az eltolódás.

A 3. és 4. ábrából szerezhető tapasztalatunkból megállapíthatjuk, hogy a térképként alkalmazott színátmenet belejátszik a tényleges, végső léptetési nagyságba. (Megjegyzem a 4. képnél közömbösnek bizonyult, hogy a Speciális beállításoknál melyik réteget választottam ki térképként: egy sima fekete lapot, vagy a hengerszerű színátmenetet, ugyanaz lett az eredmény, mivel a Nagysági leképezés használata melletti kis négyzetet nem pipáltam ki, tehát az nem érvényesült.) A 3. képnél 10/25=0,4-es szorzó érvényesült, a 4. képnél viszont 20/25=0,8-as szorzó, miközben az utóbbi esetben kétszer akkora volt a színátmenet változási sebessége ugyanazon a távon, mint előzőleg.

Hogy a színátmenet valóban lineáris, azt magunk is láthatjuk a 4. ábrán, mert mindegy, hogy egy képpontunk a fekete-fehér átmenet két szélső értéke között hová esik, ugyanannyi az eltolódás. Viszont látható, hogy a középre eső sárga téglalap háromszoros hosszúságúra nyúlik ki, a többi viszont válozatlan méretben egyszerűen elvándorol.
Ennek az az oka, hogy a görbítési algoritmus képpont-eltoló hatása a legerősebben ott érvényesül, ahol az alkalmazott térképen fehérebb területek vannak, az abszolút feketénél viszont semmilyen eltolás nincs, emellett úgy a 3., mint a 4. ábránál 0 fokos forgatási szöget alkalmaztam, s ekkor az eltolás a fehértől a fekete irányába történik. Ezért vándorolnak a négyzet felső felében elhelyezett sárga téglalapok fölfelé, az alsó rész téglalapjai lefelé. A középen levő pedig természetesen megnyúlik, fölfelé és lefelé egyaránt 20-20 képponttal.

5. ábra

Görbítés 3. 3. görbítéshez használt térkép.

Az 5. ábra azt mutatja, amikor egy 40x40 képpontos téglalapot készítettem (bal szélső kocka), majd azt jobb szélen látható térképre görbítettem 10-es lépésmérettel, 5-szöri iterációval, 0 forgatási szöggel (második kocka), méghozzá úgy, hogy a sárga téglalap megint csak egy külön, átlátszó alapú rétegben volt, és utólag egyesítettem a zöld háttérrel. Itt 40 képpontnyi távolságon érvényesült a fehér-fekete színátmenet, amelyet csak a téglalapra korlátoztam, hogy nagy meredekségű legyen az átmenet. Láthatóan megint elsősorban a fehértől a fekete irányba helyezte át a képpontokat a Görbítés, bár alul is felhúzta egy kicsit a téglalapot, a feketétől fehér felé terjedő irányban, de nem akkora mértékben, mint felül. Ha egyszínű, például tiszta fehér, vagy tiszta fekete térképpel dolgozunk, akkor nem történik semmi, a Görbítés ugyan lefut, de a képünk változatlan marad. Csak ott történik eltolódás, ahol változik a szürkeárnyalat.
A harmadik kockánál viszont még a Görbítés előtt egyesítettem a sárga téglalapot a rácsozott zöld háttérrel, s utána futtattam le a Görbítést ugyanazokkal a beállításokkal. Láthatjuk, hogy a négyzetrácsot is elkezdte lefelé tolni a görbítés, mivel az iteráció miatt már az első lefutás után zöld területek is beleestek a térkép színátmenetes szakaszába.

6. ábra

GIMP görbítés viselkedése egy mintán.

A jobboldali ábrán az első sorban balra az első kép a görbítendő sakktábla, a második egy egyszínű, fekete segédréteg, a harmadik pedig a térkép, amelyre görbítjük majd a sakktáblát. Az ábra második sorában balról jobbra a következőt láthatjuk: Görbítés 0 fok forgatási szöggel, 90 fokkal és 180 fokkal (csak az általános és speciális beállítások kaptak értéket, a További speciális beállítások 0-n voltak, hogy ne érvényesüljenek). A legalsó sorban az áthelyezés látható 0 fokkal, 90 fokkal és 180 fokkal. (Csak a További speciális beállítások kaptak értéket, az Általános és a Speciális beállításokhoz, azaz az Elmozdításhoz és a Nagysági leképezéshez alkalmazott térkép tiszta fekete lap volt, hogy ezek blokkolva legyenek, ne érvényesüljenek.)

Az eddig elmondottak alapján most már érthetjük, hogy mi történt a középső három képkocka esetében. A középső sor bal első kockájánál 0 fok forgatási szöggel dolgoztam, ami annyit tesz, hogy a fehértől a fekete irányába történő színátmenet felé tolja el a Görbítés a képpontjainkat. A térkép egy fekete háttérben elhelyezett gömb volt, amely jobbról-felülről kap megvilágítást, ezért a jobb felső negyedében a legvilágosabb, fehér. Itt lesz a legerősebb az elmozdulás, a legcsekélyebb pedig a legfeketébb részén, baloldalt, a középvonal alatt. A Görbítés úgy fog viselkedni, mintha egy nagyítólencsével néznénk a sakktáblát, amelynek a gyújtópontja éppen a térképgömb fehér fényvisszatükröződésénél van.

A középső sor jobbszélső képkockájánál, ahol 180 fokos forgatási szöget alkalmaztam, ott éppen ellenkezőleg, mintha kicsinyítenénk az immáron konkávnak tűnő lencse alá helyezett sakktáblát, mert a 180 fok miatt fordítva, a feketétől a fehér felé fogja tolni a képpontokat a GIMP.
A középső képkockánál viszont 90 fokos forgatási szöget alkalmaztam, ami annyit tesz, hogy a fehértől feketébe irányuló átmenet irányára merőlegesen mozdítja el a képpontokat a Görbítés, méghozzá az óramutató járásával egyező irányban, azaz jobbra csavarja meg a gömbünk fölé eső területeket, de még a gömbön belül maradva, mert az akörüli fekete rész leblokkolja a műveletet. A csavarás a legnagyobb mértékben ott jelentkezik, ahol a leghirtelenebb a váltás a fehér és a fekete területek között, azaz a gömbünk világos pereménél. Ahol szinte nem is látszik a gömbünk széle, mert baloldalt, a középvonal alatt, úgyszólván egészen fekete, ott a legkisebb a képpontok elmozdításának mértéke. Ha 270 fokot adnánk be forgatási szögnek, akkor a fordított irányba csavarodna a sakktáblánk, az óramutató járásával ellentétes irányba, de továbbra is a legmeredekebb színátmenetnél lenne a legnagyobb az elmozdulás.

A Görbítés alapvető beállításai közül a szélek viselkedésére, a speciális beállítások közül pedig a színszórási méretre nem térek ki, mert az egyezik a más funkcióknál tapasztalhatókkal.

A Speciális beállítások közül még az Allépéssel és a Nagysági leképezéssel nem foglalkoztam eddig.
A Speciális beállítások között található Allépés működésére példa a 7. ábra. A Görbítés egy koncentrikus körökből álló mintán lett alkalmazva, és a középső képkockán a függőleges hengert magába foglaló, bal szélső fekete-fehér térképre történt. A lépésméret 50 volt, az iterálás száma 10, a színszórási méret 0, a forgatási szög 0, és az Allépés száma 1. A jobboldali szélső képkocka is a hengertérkép alapján készült, ugyanazokkal a beállításokkal, mint a középső kocka, csak az Allépések száma 4 volt.

7. ábra

Allépés viselkedése egy mintán.

Nem árt tudni, hogy eredetileg a görbített képkockák mérete 200x200 volt, kicsinyítés előtt, a térképként használt színátmenetes hengert éppen középen helyeztem el, és egy 100x200-as téglalap lett vele kitöltve, csak a szélein eléggé sötét, ezért szemmel nemigen látható, de a görbítési funkció kimutatta, hogy hol a határa. Ezért tűnik olyan szélesnek a görbített terület a világos hengerhez képest.

A középső kocka az 1 értékű allépés-beállításával meglehetősen zaklatott, jól látható lépcsőzetesen a 10 iterációs ismétlés. Ha viszont 4-re növeltem az allépések számát, akkor ez teljesen kisimította a henger fölé eső területet, mintegy "kivasalta" egyenesre, megnövelve a művelet felbontását.

8. ábra

Nagysági leképezés hatása.

Balra az látható, hogy mi történik a Nagysági leképezés bekapcsolásakor, amikor kipipáljuk a hozzá tartozó kis négyzetet. Ennek az egynek a kivételével ugyanazokat a beállításokat alkalmaztam, mint az előző kép középső képkockájánál, de most szemmel láthatóan nem terült szét annyira a hengerünk a bal szélétől a jobb széléig, hanem a legvilágosabb területekre korlátozódott elsősorban a művelet, s a görbített henger jószerivel éppolyan szélesnek látszik, amilyennek a térkép hengerét látjuk nem a számítógép "szemével", hanem a sajátunkkal (bár a két szélén azért megfigyelhető egy enyhe elhajlás).

9. ábra

Két különböző elmozdítási és nagysági leképezési térképpel készült kép.

(9. ábra görbítési paraméterei: lépésméret 10, iteráció 5, elmozdítási leképezés a labirintusra, a széleken elkenés. színszórás 0, forgatási szög 90 fok, allépés 1.)

A 9. ábra jobb szélső két képkockája két különböző mintázatot mutat. Az egyik egy labirintus, amelyet elmozdítási térképnek használtam, a másik pedig fekete alapon egy fehér négyszög. A feldolgozandó minta az első kockán látható. A második kocka ennek az előzőnek a görbített állapotát mutatja, nagysági leképezés alkalmazása nélkül. Ekkor csak elmozdítás történt. A harmadik képkockánál viszont a labirintusra el lett mozdítva a ferde henger, de be lett kapcsolva a nagysági leképezés is, azaz a Görbítés ablakában a Nagysági leképezéshez tartozó legördülő menü alatti kis négyzet ki lett pipálva.
A fehér négyzetet tartalmazó fekete térképkocka ebben az esetben úgy működik, ha nagysági leképezéshez használjuk, mintha rétegmaszk lenne. A fekete részei fölé eső mintaterületekre nem érvényesül az elmozdítás, azt blokkolja, a fehér négyzet fölött viszont maximális a görbítés. Ha lenne szürke rész, akkor a szürkeárnyalat, vagy a színátmenet arányában érvényesülne az elmozdítási művelet, mint feljebb a 8. ábra hengerénél.

10. ábra

GIMP görbítés további speciális beállításai.

(10. ábra görbítési paraméterei: lépésméret 10, iteráció 10, a széleken körbe, elmozdítási leképezés fekete lap, színszórás 0, forgatási szög 0, allépés 1, nagysági leképezés térképe fekete lap, nagysági leképezés nincs bekapcsolva, a többit l. szövegben.)

A 10. ábra arra példa, hogyan viselkedik a görbítés, ha az elmozdítási és a nagysági leképezést nem használjuk, például egy sima fekete lappal blokkoljuk, azt használva térképként. A hat képkocka közül az alsó sorból a jobb szélső ezt volna hivatva ábrázolni. A Görbítés utolsó elemei a További speciális beállításoknál találhatók a Görbítés ablakában. Hozzájuk a kép alsó sorában középen látható, gömböt ábrázoló réteget használtam fel, ezért mind a Gradiens-méretezéshez, mind pedig a Vektornagysághoz tartozó legördülő menüben ezt a térképet állítottam be (l. 11. ábra).
A felső sor bal első kockája a módosítatlan alapkép. Középső kockájánál a Gradiens-méretezést 2,000-re állítottam, a Vektornagyságot és a Szöget pedig 0-ra, azaz nem alkalmaztam vektorirányú és nagyságú eltolást.
A jobb felső képkockánál ellenkezőleg, Gradiens-elmozdítást nem alkalmaztam, azaz a Gradiens-méretezést 0,000-ra vettem, viszont a Vektornagyságot 2,000-re, a Szöget pedig 45 fokra állítottam be.
Az alsó sor bal első képkockája azt az esetet mutatja, amikor a gradiens- és vektoros elmozdítás is be van állítva 2,000-2,000-es Gradiens-méretezéssel és Vektornagysággal, valamint 45 fokkal.

11. ábra: Görbítés ablaka a 10. ábra bal alsó képkockájának készítésekor

Görbítés ablaka 2.

Láthatjuk a 10. ábra felső középső képkockáján, hogy a 2,000-es Gradiens-méretezéssel a térkép világosabb területei fölé eső képpontokat tolja el a funkció a térkép sugaras színátmenete szerint, amely a fehér fényvisszatükröződésnek tűnő pont, mint középpont körüli koncentrikus körökben helyezi el az azonos szürkeárnyalatú képpontokat. Összesen 10 iterálásból még nem tudta a mintakép pontjait eme koncentrikus körökbe rendezni, de az azért látszik, hogy ehhez igyekszik húzni azokat. A Gradiens-méretezés nagysága adja meg, hogy mekkora mértékben érvényesül a gradiens-térkép szerinti átrendezés.

A jobb felső kockán csak vektor irányú és nagyságú eltolást alkalmaztam, 45 fokkal. Látható is, hogy balra-fölfelé tolódtak el a képpontok, mert itt a 0 fok szögérték függőlegesen fölfelé mutató irányt jelent, s innen az óramutató járásával ellenkező irányban veszi figyelembe a szögeket ez a programrész: 90 fok vízszintesen balra lenne, 180 fok függőlegesen lefelé, a 270 pedig vízszintesen jobbra. A Vektornagyság azt adja meg, hogy hány képponttal tolódjanak el az eredeti képpontjaink.

A 10. ábra bal alsó képkockája viszont az előző két művelet eredője.

Kis méretű képeken igen gyorsan végigfut az átalakítás, nagyobb méretű, akár csak 600x600-as képeken is viszont lassabban, s ennek köszönhetően a képablakunkban ismétlésenként megfigyelhetjük, hogyan alakul a rétegünk. Érdemes is alaposan odafigyelni, és a próbálkozás szakaszában nagyobb ismétlési számot, iterációs értéket beállítani, mert így könnyen meg tudjuk állapítani, hogy hányadik lépésnél érdemes megállni a legszebb eredmény érdekében. Ezt magunk is számolhatjuk, de a képablak alsó sorában meg is jelenik az ismétlés sorszáma a művelet közben. Ha például Iterációra 10-et állítottunk be, de azt látjuk, hogy a 7. ismétlésnél szép az eredmény, a 8., 9. és 10. ismétlés már csak ront rajta, akkor egyszerűen vonjuk vissza a műveletet, futtassuk le újra a Görbítést, csak másodjára már 7-es Iterációval.

Nagyon nagy a variációs lehetőségek száma, mert nemcsak külön-külön lehet alkalmazni a Görbítés egyes blokkjait, hanem együttesen is, de ennek bemutatására már nem vállalkozom, mert nem férne bele az időmbe. Az alapok felfedezése után pedig már ki-ki kipróbálhatja a saját ötleteit, a legtöbbet (vagy tán mindent) úgyis a saját tapasztalatból lehet tanulni.

Görbítés funkciót alkalmazó oldal:
Üvegkristály II
Fotógrafika 1.
Fotóból szobor


A képek előállításához GIMP for Windows 2.4.2 képfeldolgozó programot használtam a sourceforge.net jóvoltából.


 
Kezdőlap | GIMP tutorialok 1. | GIMP tutorialok 2. | Inkscape tutorialok | Képsorozatok | Honlaptérkép | Pihentetőül | Kapcsolat | Lap tetejére

Creative Commons License
Ahol másként nincs jelezve, a honlap tartalma a Creative Commons Nevezd meg!-Így add tovább! 3.0 Licenc feltételei szerint használható fel.
Szerző: Improcyon